Algemene voorwaarden Voet en Verbinding

Deze voorwaarden gelden voor 1 op 1 sessies en coachtrajecten, workshops, meerdaagse cursussen en trainingen. Voor de retraites gelden de Algemene voorwaarden Voet en Verbinding – retraites.
Boekings-en annuleringsvoorwaarden

Aanmelden

 • Op het moment van aanmelden voor een 1 op 1 sessie, coachtraject, meerdaagse cursus of training ga jij als deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden en de boekings-en annuleringsvoorwaarden.
 • Bij het omzetten of veranderen van jouw aanmelding wordt €20,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij een losse 1 op 1 sessie of workshop ontvangen wij graag het totaalbedrag in een keer. Na betaling is jouw plek gereserveerd. Bij een coachtraject, meerdaagse cursus of training is het in overleg mogelijk om in 2 termijnen te betalen en eerst een aanbetaling van 25% van het totaal bedrag te voldoen. Na ontvangst van de aanbetaling is jouw plek gereserveerd. Het resterende bedrag dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang voldaan te worden. Bij boekingen minder dan 60 dagen voor aanvang, dient het totaalbedrag in een keer betaald te worden.
 • Als je je last-minute aanmeldt is jouw plek pas definitief na ontvangst van de volledige betaling.
 • Zodra jouw betaling binnen is ontvang je een digitale factuur per mail

Mocht je nog vragen over hebben dan kun je contact met ons opnemen via info@voetenverbinding.nl of bel met Eveline Duermeijer 06 44832637

Annuleringsvoorwaarden

 • De annuleringsvoorwaarden die Voet en Verbinding hanteert voor workshops, cursussen, trainingen en 1 op 1 sessies, zijn als volgt:
 • Bij annuleringen binnen 14 dagen wordt 25% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annuleringen binnen 7 dagen wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annuleringen binnen 24 uur wordt 100% van het totaal bedrag in rekening gebracht.

Mocht je om wat voor reden dan ook een cursus, training of coachtraject eerder beëindigen dan kunnen we geen geld teruggeven. In overleg kun je een nieuwe datum kiezen. Het bovenstaande geldt ook voor annuleringen i.v.m. ziekte of andere overmacht.

Aansprakelijkheid

Deelname aan 1 op 1 sessies en coachtrajecten, workshops, meerdaagse cursussen en trainingen bij Voet en Verbinding is geheel op eigen risico. Voet en Verbinding is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van deelname aan en het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

Verantwoordelijkheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van persoonlijke omstandigheden ( zoals medicijngebruik) die invloed kunnen hebben op de deelname aan 1 op 1 sessies, coachtrajecten, workshops, meerdaagse cursussen en trainingen. Voet en Verbinding is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen en de gezondheid van de deelnemers. Deelnemers dragen zelf deze verantwoordelijkheid. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar jij als deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

Algemene voorwaarden Voet en Verbinding-retraites

Boekings-en annuleringsvoorwaarden

Aanmelden

 • Aanmelden voor een retraite kan via het deelnameformulier op de website van Voet en Verbinding www.voetenverbinding.nl
 • Op het moment van aanmelden voor een retraite ga jij als deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden en de boekings-en annuleringsvoorwaarden.
 • Bij het omzetten of veranderen van jouw aanmelding wordt €20,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij een retraite dag of weekend ontvangen wij graag het totaalbedrag in een keer. Na betaling is jouw plek gereserveerd.
 • Bij een retraite week is het mogelijk om in 2 termijnen te betalen en eerst een aanbetaling van 25% van de reissom te voldoen. Na ontvangst van de aanbetaling is jouw plek gereserveerd. Het resterende bedrag dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de retraite betaald te worden. Bij boekingen minder dan 60 dagen voor aanvang van de retraite, dient het totaalbedrag in een keer betaald te worden.
 • Als je je last-minute aanmeldt is jouw plek pas definitief na ontvangst van de volledige betaling.
 • Zodra jouw betaling binnen is ontvang je een digitale factuur per mail
 • Betalingen lopen via de webshop: https://voetenverbinding.nl/winkel/

Mocht je hier nog vragen over hebben dan kun je contact met ons opnemen via info@voetenverbinding.nl of bel met Eveline Duermeijer 06 44832637

Annuleringsvoorwaarden

De annuleringsvoorwaarden die Voet en Verbinding hanteert, zijn als volgt:
Annulering door de deelnemer bij een 1-daagse retraite
Bij annulering door de deelnemer van een 1-daagse retraite krijg je geen geld terug, maar kun je in overleg een nieuwe datum kiezen of iemand anders voor jou in de plaats laten komen op de betreffende retraite dag. Hier ben jij zelf verantwoordelijk voor.
Ook is het mogelijk om dit bedrag te besteden aan een meerdaagse retraite bij Voet en Verbinding. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht van de totale reissom van deze meerdaagse retraite.
Mocht de deelnemer tijdens een 1-daagse retraite vertrekken om wat voor reden dan ook kunnen we geen geld teruggeven.
Annulering door de deelnemer bij een retraite weekend of retraite week
Mocht je jouw retraite weekend onverhoopt moeten annuleren dan ontvangen we hier graag een schriftelijke bevestiging van per mail.

 • Bij annulering tot 60 dagen voor vertrek krijg je 75% van de betaalde reissom terug;
 • Bij annuleringen binnen 60 dagen krijg je 50 % van de betaalde reissom terug;
 • Bij annuleringen binnen 28 dagen krijg je 25 % van de betaalde reissom terug;
 • Bij annuleringen binnen 14 dagen krijg je 15 % van de betaalde reissom terug;
 • Bij annuleringen binnen 7 dagen krijg je 0% van de betaalde reissom terug. Je krijgt dan een tegoedbon van €100,- om bij een volgende retraite weekend of week te besteden.

Je mag in overleg met ons iemand anders voor jou in de plaats laten komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van deze vervanger. Het bovenstaande geldt ook voor annuleringen i.v.m. ziekte of andere overmacht. Mocht jij als deelnemer tijdens een retraite vertrekken om wat voor reden dan kunnen we geen geld teruggeven.

Annulering door Voet en Verbinding

Voet en Verbinding heeft het recht om een 1-daagse retraite, een retraite weekend of retraite week te annuleren, indien daartoe gegronde redenen voor zijn zoals onvoldoende deelnemers, ziekte of overmacht. In geval van annulering door Voet en Verbinding bieden we je indien mogelijk, een alternatieve datum aan of ontvang je je betaalde reissom retour, wat Voet en Verbinding binnen 14 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Covid-19 aanvulling

Gaat de retraite niet door vanwege COVID dan is er de volgende keuzemogelijkheid:

 • Je kiest een vervangende retraite in hetzelfde jaar. Je dient binnen 2 weken na ons bericht de vervangende retraite naar keuze door te geven. Het kan zijn dat we een bijbetaling vragen i.v.m. gemaakte kosten en verplichtingen die wij zijn aangegaan met de locatie. Dit is afhankelijk van de locatie en de duur van de retraite.
 • Mocht je gekozen hebben voor een vervangende retraite en kom je later van je keuze terug, dan ontvang je een terugbetaling van 50% van het betaalde bedrag en een tegoedbon van €100,- om bij een volgende retraite te besteden. Dit geldt niet voor een 1-daagse retraite dag, maar is geldig voor een retraite weekend of week.
 • Als een retraite in het buitenland plaatsvindt en het reisadvies naar het betreffende land op code oranje staat geldt een versoepelde annuleringsregeling. Je ontvangt jouw volledige betaalde reissom retour.
 • Annuleer jij jouw deelname vanwege quarantaine of om een andere corona gerelateerde reden dan krijg je 0% van de betaalde reissom terug. Je mag in overleg met ons iemand anders voor jou in de plaats laten komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van deze vervanger. Je krijgt een tegoedbon van €100,- om bij een volgende retraite weekend of week te besteden.

Reisverzekering

We raden je aan om zelf een reisverzekering af te sluiten, voor ongevallen, diefstal en verlies van bagage en medische kosten. Elke deelnemer is hier zelf verantwoordelijk voor. Voet en Verbinding is hiervoor niet aansprakelijk. Daarnaast kun je een annuleringsverzekering afsluiten om je reissom terug te krijgen, wanneer je door onvoorziene omstandigheden, verhinderd bent om op retraite te gaan.

Nota bene: een reisverzekering en annuleringsverzekering zijn verplicht bij retraites, die door Voet en Verbinding in Zuid-Europa georganiseerd worden. Heb je een annuleringsverzekering afgesloten en een geldige annuleringsreden, dan vergoedt de verzekering je de door Voet en Verbinding in rekening gebrachte kosten.
Aansprakelijkheid
Deelname aan een retraite bij Voet en Verbinding is geheel op eigen risico. Voet en Verbinding is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. Tevens kunnen de mensen waarmee Voet en Verbinding binnen haar retraites samenwerkt, op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel (fysiek, noch materieel) ontstaan tijdens de geboekte retraite. Deelnemers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

Verantwoordelijkheid

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van persoonlijke omstandigheden zoals medicijngebruik en omstandigheden die invloed kunnen hebben op de retraite. Voet en Verbinding is tijdens de retraite niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen en de gezondheid van deelnemers. Deelnemers dragen zelf deze verantwoordelijkheid.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar jij als deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist. De retraite is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden.

De locatie

Voet en Verbinding heeft haar locatie met zorg gekozen om de deelnemers tijdens de retraite een ‘thuis’ gevoel te geven. Samen zorgen we voor een respectvolle verbinding met de locatie, het terrein, de natuur, haar bewoners en met elkaar. Waarbij eerlijkheid, openheid, bewustzijn, vertrouwen, veiligheid en een liefdevolle omgang met elkaar voorop staan.
Deelnemers die zich niet aan de huisregels van de locatie houden, dan wel de aanwijzingen van het personeel en/ of de bewoners van de locatie of Voet en Verbinding niet opvolgen, kunnen uit de retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van de betaalde reissom.

Beeld-en promotiemateriaal

Voet en Verbinding heeft het recht om foto’s en opnames te maken die gebruikt mogen worden voor publicatie en marketing doeleinden. Wanneer niet gewenst kan de deelnemer dit van tevoren duidelijk aangeven. Wij streven ernaar hier secuur mee om te gaan.

Wij wensen je een fijne retraite toe!